I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek

C11

Periodieke controle

€ 21,78

C13

Probleemgericht consult

€ 21,78

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 21,78

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 103,16

C29 *

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 28,66

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak

€ 57,31


II Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10

Kleine röntgenfoto

€ 16,05

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

€ 12,04


III Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 12,85

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 12,85

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 12,85

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 25,79


M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 5,73

M40

Fluoridebehandeling

€ 14,33


IV Verdoving (A)

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,45

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 14,33

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs


VI Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 24,07

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 38,40

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 49,86

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 69,92

V81

Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 35,53

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 49,86

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 61,32

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 81,38

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 45,85

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 60,18

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 71,64

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 91,70

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 68,77

V30

Fissuurlak, eerste element

€ 25,79

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 14,33

V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen.

€ 5,73

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 11,46

V70 *

Parapulpaire stift

€ 11,46

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 20,06

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 8,60

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 21,78

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 40,12

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 31,52

b. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 45,85

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten

€ 46,74

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 103,16

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 149,01

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 194,86

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 240,71

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 14,33

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 17,19

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 45,85

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 34,39

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 28,66

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 40,12

E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 28,66

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 28,66

E56 *

Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 40,12

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 28,66

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 80,24

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 51,58

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material

€ 42,94

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 45,85

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 57,31

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 28,66

Bleken

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 45,85

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 17,19

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 71,64

Behandeling trauma-element

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 28,66

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 11,46

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 22,92

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 5,73

Aanbrengen rubberdam

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 11,46

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31

Snij-/hoektand

€ 114,62

E32

Premolaar

€ 160,47

E33

Molaar

€ 206,32

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 22,92

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 80,24

E37

Kijkoperatie

€ 68,77

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 77,37

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08 *

Eenvlaks composiet inlay

€ 68,77

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 131,82

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 171,94

R11 *

Eenvlaksinlay

€ 103,16

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 160,47

R13 *

Drievlaksinlay

€ 229,25

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 28,66

R24 *

Kroon

€ 252,17

R28 *

Endokroon, indirect vervaardigd

€ 68,77

R29 *

Confectiekroon

€ 51,58

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 57,31

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 57,31

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 114,62

b. Brugwerk

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 171,94

R45 *

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 85,97

R46 *

Brugverankering, per anker

€ 57,31

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 143,28

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 28,66

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 28,66

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 114,62

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 171,94

R65

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

€ 40,12

R66

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 22,92

c. Restauraties diversen

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 63,04

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 63,04

R72

Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

€ 34,94

R73

Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

€ 22,92

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 22,92

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 57,31

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 28,66

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 28,66

d. Schildje van keramiek of kunststof

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 68,77

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 114,62


IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten

(craniomandibulaire dysfunctie)

Onderzoek/diagnostiek

G01

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 143,28

G02

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 91,70

G03

Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 63,04

Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

G61

Instructie spieroefeningen

€ 57,31

G62 *

Occlusale spalk

€ 154,74

G63 *

Repositiespalk

€ 229,25

G64

Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties

€ 28,66

G65 *

Indirect planmatig inslijpen

€ 315,22

G66

Biofeedbacktherapie

€ 51,58

G67

Behandeling triggerpoint

€ 63,04

G68 *

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

€ 45,85

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 57,31


X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A

H11

Trekken tand of kies

€ 42,98

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 32,09

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 5,92

H26

Hechten weke delen

€ 63,04

H50

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 57,31

H55

Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 17,19


Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 80,24

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 154,74

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 108,89

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 183,40

XI Kunstgebitten (P)

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 34,39

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 28,66

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 57,31

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 85,97

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 171,94

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 63,04

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 17,19

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 234,98

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 320,95

P31 *

Wortelkap met stift

€ 143,28

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 85,97

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 57,31

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 14,33

P45 *

Noodkunstgebit

€ 114,62

a. Volledig kunstgebit

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 171,94

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 229,25

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 372,53

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 28,66

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 63,04

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 34,39

P27

Reoccluderen

€ 57,31

P28

Naregistratie en remounten

€ 57,31

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 63,04

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 85,97

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 28,66

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 28,66

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 34,39

Overige

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 45,85

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 40,12

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40,12

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 85,97

P03 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder

€ 57,31

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 85,97

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 160,47

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,19

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 45,85

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 40,12

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 40,12

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 85,97

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 57,31

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 85,97

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 17,19

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 45,85

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

€ 45,85

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

€ 45,85


Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

T84 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 343,87

T85 *

Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 114,62

T86

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 186,27

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T87

Kroonverlenging per element

€ 186,27

T88

Kroonverlenging per sextant

€ 343,87

Directe postoperatieve zorg

T89

Directe postoperatieve zorg, kort

€ 57,31

T90

Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 154,17


h. Prothetische nazorg

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 136,90

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 171,13

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 195,57

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 220,02

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 53,78

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 102,68

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 127,12

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 151,57

J78 *

Verwijderen én vervangen drukknop

€ 24,45

J79 *

Verwijderen én vervangen steg

€ 45,47